Stripes & dots

wanchai_clock1_low tnt_dongguan_low tnt_dongguan2_low